Skip to content
Nordkalottfolket gruppebilde

– for oss i nord!

Nordkalottfolket er et parti som har representanter både på Troms og Finnmark fylkesting og Sametinget. Vår politikk er utviklet fra nord og for nord. Naturen står i sentrum og likeverd er bærebjelken for hvordan vi vil ivareta vår kultur, våre næringer og vårt samfunn. Vi bygger på de tre stammers møte mellom samer, kvener og nordmenn. Les mer om oss i hovedmenyen over.

Arkiv