Skip to content

Åndelighet

Den gamle samiske religionen var en naturreligion, hvor man trodde det fantes ånder i alt levende rundt seg. Noaiden hadde en viktig rolle i åndelivet. Som del av fornorskningen og kristendommens inntreden, har mesteparten av den gamle samiske religionen veket plass for kristendommen. I enkelte områder står læstadianismen sterk, mens i andre områder er den mer «vanlige kristendommen» som rår. Man kan trygt fastslå at samer generelt var og er et troende folk.

De senere år har den gamle samiske naturreligionen fått en ørliten renessanse, og i 2012 ble også sjamanisme godkjent som eget trossamfunn. Dette viser et samfunn i endring, hvor man etter hvert får lov å snakke om deler av en svunnen historie, og praktiserende av denne blir ikke lengre brent på bål, truet til taushet eller mister alle privilegier. Dette er et viktig skritt i retning av et inkluderende samfunn som respekterer en del av de livssyn som finnes i nord.

I nord finner man fortsatt mange som benytter seg av naturlige og alternative behandlingsmetoder, mange kjenner folk som kan «lese» på sykdommer. Dette er noen ganger knyttet opp mot kristen tro, men finnes i mange varianter. Selvfølgelig er allminnelig vestlig medisin den viktigste kilden til all behandling av alvorlig sykdom, men man skal samtidig ikke undervurdere den hjelp enkeltindivider kan få av ulike komplementære eller alternative hjelpere, som gjerne bidrar både med urgamle behandlingsmetoder og en videreføring av livssyn og åndelighet som har eksistert i nordområdene i uminnelige tider.

Vi er helt enige med den norske kirken, som mener det er et stort behov for en åndelig dimensjon i menneskers liv. Kanskje i dag mer enn noen gang. Nordkalottfolket mener vi også må anerkjenne disse tradisjonelle livssyn, som sammen med kristendommen kommer fra vår felles fortid. Vi mener de fint kan leve i fredelig samkvem.

Om vi også tror på tusser og troll også?? Neida, selvfølgelig ikke. Det er eventyr og sagn funnet opp og del av norske og verdensomspennende myter.

Men de underjordiske, derimot… 😉