Fremtidig utvikling av samiske spesialisthelsetjenester, plenumsak 028/20 – Fellesforslag fra Høyre

Sametingets vedtak tar utgangspunkt i at samiske pasienter har rett til likeverdige helsetjenester på lik linje med den øvrige befolkning. Sentrale myndigheter er forpliktet gjennom norske lover og internasjonale konvensjoner til å tilby likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. Gjennom ratifiseringen av ILO 169 har norske myndigheter anerkjent at samene har en særstilling som urfolk. […]

Les mer