Skip to content

1 Comment

  1. Silje Karine Muotka er ny taler for Sametinget i Norge - et øye på Arktis
    15. september 2021 @ 15:09

    […] “De fleste vet at vi ikke ønsker ytterligere beskyttelse av landområder uten samtykke fra lokalbefolkningen, og at bærekraftig bruk av naturen er den beste beskyttelsen,” sa han i et valg. Anke. […]

Legg igjen en kommentar