Skip to content

1 Comment

  1. Monrad Hoff Fet
    9. mars 2023 @ 14:05

    Torfinn Johansen
    Dette er det mest fornuftige innlegget jeg har lest. Fortsetter det slik som aksjonistene ønsker , blir det sittende igjen noen Reindrifteiere aleine oppe i Nord. med forlite tilgang på strøm, forsvinner alle muligheter for etablering av ny industri og ny tilflytting. Hva skal de som ikke er gjennom subsidierte av den Norske stat gjøre da. Kjøttproduksjonen av reindrifta, utgjør ikke mer enn en liten industribedrift vil gjøre. Skal da reinsamene kunne beslaglegge så store arealer som de ønsker. Jeg synes at dette er fokastelig. kutt all støtte til reindrift, og la de som overlever få et område å drive på.

Legg igjen en kommentar