Skip to content

Kjøkkenbordspolitikk på Nordkalotten

Nordkalottfolket er egentlig en gjeng med «vanlige folk» som i utgangspunktet er samfunnsengasjerte, men som egentlig aldri var innstilt på å engasjere oss politisk. Vi tok gjerne diskusjonene rundt kjøkkenbordet hjemme, hos naboer og venner. Så har vi funnet ut at dersom vi ønsker at den annerledesheten vi har på Nordkalotten skal få leve videre, så vi må engasjere oss selv. DET er verdt å kjempe for.

Vi er også opptatt av å få NYE mennesker inn i politikken. Folk som ikke har vært aktiv i andre partier. Fordi vi ønsker tanker om nye måter å organisere arbeidet på, nye måter å tenke politikk på, som ikke er for bundet og påvirket av de gamle strukturene.

Vi på Nordkalotten har vært flerkulturelle lenge før disse begrepene ble populære i sør. I århundrer har nordmenn, samer og kvener levd side om side. Folk fra ulike kulturer har giftet seg inn i hverandres familier. Det gjør at svært mange i nord er av blandingsfolk og de fleste av oss har både norske, samiske og kvenske røtter. Vi har en fantastisk historie å ta vare på.

I tillegg har vi levd under ekstreme værforhold, og uavhengig av om man lever i byen eller på bygda er naturen svært viktig for folk i nord. Havet og vidda, skogene og ikke minst elvene. Vi har en rikdom i ressurser de fleste misunner oss – og de fleste vil ha en del av. Alt dette har formet oss som mennesker.

Vi startet i 2005 som en liste til Sametinget, da under navnet Finnmarkslista.  Vi tok etter hvert navnet Nordkalottfolket – fordi den felles kulturen vi har, er noe vi deler med alle på Nordkalotten. I 2018 ble vi et parti med regionlag i hele landet, og medlemmer fra hele landet. Mer om oss kan du lese under organisasjon. 

Vi er opptatt av at politikken skal drives med klokskap og verdighet, vi skal behandle hverandre skikkelig, og vi skal finne gode løsninger i fellesskap. Derfor er alltid utgangspunktet «stammeråd» når vi tenker – vi må komme til enighet, helst uten at vi noen ganger trenger å gå til avstemming.

Kontaktinformasjon til regionlag og andre tillitsvalgte: