Skip to content

1 Comment

  1. Brøl for vår nordlige utmarksbruk! - Nordkalottfolket
    4. september 2021 @ 13:33

    […] gjennombrudd kom i saken i mars i år, da et stort flertall på Troms og finnmark fylkesting vedtok Nordkalottfolkets forslag at: «Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere å starte arbeid og prosess opp mot storting og […]

Legg igjen en kommentar