Skip to content

Sametingsgruppen 2021–2025

Nordkalottfolket ble valgt inn med ni representanter på Sametinget fra nesten hele landet. Vi er innvalgt fra alle valgkretsene bortsett fra Sørsamisk valgkrets.

Fra Nordre valgkrets har vi tre folkevalgte: Toril Bakken Kåven (Alta), Kjetil Romsdal (Alta) og Gry Johansen Warth (Kvænangen). Fra Østre valgkrets er Ingvild Marie Leifsdatter Halvorsen (Vadsø) innvalgt. I Ávjovárri krets er Øyvind Lindbäck (Lakselv) og Knut Einar Kristiansen (Brenna) innvalgt. Sylvi Pedersen Vatne (Manndalen), Vibeke Larsen (Bjerkvik) og Ulf Tore Johansen (Lillestrøm) er valgt inn fra henholdsvis Gáisi,  Vesthavet og Sør-Norge valgkrets.

På Sametinget er vi i opposisjon, dvs i mindretallsgrupperingen. Toril Bakken Kåven er parlamentarisk leder. Ulf Tore Johansen er partigruppens nestleder og Vibeke Larsen er medlem i gruppestyret.

Vårt program er ikke utfyllende på alle samfunnsområder, men vi har plukket ut det vi mener er viktigst.

Vi er opptatt av at den spesielle kulturen og levesettet vi har nord, skal leve videre og blomstre. Flere av oss har flere identiteter (samisk, kvensk, norsk, svensk, etc). Folkene fra nord har levd fredelig sammen – og det vil vi fortsette med. Arbeidsprogrammet vårt til Sametingsvalget, kan du lese her.

Nordkalottfolket på Sametinget har spesielt fokus på:

  • Et sterkt sameting med tillit hos folket.
  • Likeverdige rettigheter til bruk av utmarka.
  • Fjorden for fjordfiskere og fisken skal eies av folket.
  • Utslippsfrie oppdrettsanlegg.
  • Lik rett til alle samer.
  • Vern om vårt samiske verdensbilde, som også styrker kulturen.
  • Fokus på samisk språk der folk bor.
  • Samer har også har norsk som morsmål.
  • Det som er bra for samisk befolkning, er også bra for andre.

Bli bedre kjent med våre sametingsrepresentanter her:

Toril Bakken Kåven – Parlamentarisk leder
Toril er fra Tverrelvdalen i Alta. Hun har en Mastergrad i Turisme fra Belgia og England, og har arbeidet med miljø og reiseliv blant annet på Svalbard, Oslo og Alta. Hun har egen bedrift i Finnmark og driver en kombinasjon av rådgivning og utmarksnæring (innlandsfiske, bær og urter), og har egen utmarksgård i Alta. I tillegg har hun en lodge i Kvænangen i Troms. Mye tid tilbringes på vidda, ved fjordene og elvedaler. Hun har hatt, og har ulike styreverv. Toril har norsk som morsmål, og snakker i tillegg engelsk og noe italiensk. Hennes interesser er naturen, matlaging, bøker, hund, skriving og Italia. Hun er engasjert i å få et mer likeverdig og rettferdig samfunn. Toril er parlamentatrisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget og Troms og Finnmark fylkesting og medlem i Plan- og finanskomiteen.

Her kan du bli bedre kjent med Toril:
– Må endre «søringenes» tankegang om at vi er fiender av naturen – Nordkalottfolket

Ulf Tore Johansen – parlamentarisk nestleder og medlem i plan- og finanskomiteen:
– Noen må tørre å ta de upopulære avgjørelsene – Nordkalottfolket

Vibeke Larsen – medlem i gruppestyret og medlem i plan- og finanskomiteen:
– Ille når hjemmesykepleien står for trafikkøkningen – Nordkalottfolket

Knut Einar Kristiansen – medlem i plenumsledelsen og i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:
-Håper 5G kan berge bygdene – Nordkalottfolket

Sylvi Pedersen Vatne – medlem i kontrollutvalget og i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:
– Summen av sterke bygder gjør kommunene sterkere – Nordkalottfolket

Kjetil Romsdal – medlem i oppvekst-, omsorg-, og utdanningskomiteen:
– Felles eierskap vil gagne oss alle – Nordkalottfolket

Gry Johansen Warth – medlem i næring- og kulturkomiteen:
– Vi vernes i hjel – Nordkalottfolket

Øyvind Lindbäck – medlem i næring- og kulturkomiteen:
– Folk snakker om å flytte – Nordkalottfolket

Ingvild Marie Leifsdatter Halvorsen – medlem i næring og kulturkomiteen:
-Vil ikke spørre om lov overalt hvor hun går – Nordkalottfolket

​Nordkalottfolket representerer en annerledeshet som kanskje kan være noe for deg?? Bli gjerne medlem hos oss – og meld deg inn i Valgmanntallet til Sametinget, så du kan stemme på oss! :-).