Nordkalottfolket vil sende digitalt brev via Sametinget og oppfordre samer til ikke å svare på manntallsundersøkelsen

Nordkalottfolket oppfordrer det samiske folk å ikke svare på undersøkelsen fra Telemarksforskning. – Alle samer har rett til selv å bestemme sin identitet, og det har man gjort allerede, ved å opplyse om og dokumentere sine slektsbånd, og at man oppfatter seg som samer. At Sametinget og plenumsleder ønsker å finne ut om vi er […]

Les mer