Skip to content

Tre stammers møte

Kvener og samer, side om side

Kvener, samer og nordmenn har levd side om side i nordområdene i flere hundre år. Mange steder var det knapt noen skille mellom de to folkegruppene, og folk giftet seg på tvers av kulturer, flere snakket både samisk, kvensk og norsk.

Men, hvem var disse kvenene? Og, finnes de i dag? I dag er det fastslått at kvener utgjør en egen folkegruppe, og kvensk er et eget språk. Men, den kvenske kulturen har ikke samme offisielle status som den samiske eller norske, og man sliter fortsatt med å bli «tatt på alvor» av myndighetene. Få personer snakker kvensk i dag, sjøl om mange har hatt det som hjemmespråk i barndommen. I offisiell sammenheng snakker man om at samer har urfolkstatus, mens kvener «bare» er en minoritet i Norge. Det gir forskjeller, og kan ha vært med å bidra til at den samiske kulturen nå er i en forsiktig fremgang, mens den kvenske kulturen sliter veldig.

Nordkalottfolket ønsker ikke disse skillelinjene. Vi ønsker et flerkulturelt samfunn hvor kvener, samer og nordmenn lever side om side. Et samfunn hvor støtten og tilretteleggingen som finnes for samisk kultur, også bør finnes for kvensk kultur. Og ikke minst – at flere samarbeidsprosjekter utvikles, slik at man får ivaretatt den felles kulturen som finnes hos begge folkegrupper. Vi har tidligere ment at vi burde hatt et felles same- og kventing, noe som mange mener er en helt tøvete idé. Vi synes ikke det er så dumt – det er i aller fall noe man bør være åpen nok til å utrede.​