Skip to content

- likeverd mellom folk, nærhet til naturen

Valgprogram Sametinget

Nordkalottfolket har ikke politikk på alle mulige områder, men har plukket ut de områder hvor vi deltar i den politiske debatten. Siden vi har tre representanter på Sametinget, dreier mye av politikken seg om hva vi mener om den politikken som drives på Sametinget.

På sametinget er vi for tiden i opposisjon, og utgangspunktet for hva vi arbeider med, finner vi i våre vedtekter og vårt arbeidsprogram til Sametingsvalget: ​

Last ned: Nordkalottfolkets arbeidsprogram til Sametingsvalget 2017–2021.

​Vårt valgprogram bygger på våre verdier om likeverd og fredelig samkvem mellom folkegrupper, et sterkt næringsliv og gode løsninger for alle, uavhengig av om du har samisk eller norsk som morsmål.